Get the latest price?

Công ty TNHH công nghệ điện tử Từ Châu Belse

Công ty BELSE được thành lập vào tháng 4 năm 2005, có đội ngũ R & D, đội ngũ bán hàng, đội ngũ sản xuất riêng. Chuyên sản xuất thiết bị siêu âm và điều trị tai mũi họng và các sản phẩm liên quan.

Tin tức

Công ty TNHH công nghệ điện tử Từ Châu Belse đặt tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. BELSE là một công ty nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng. Belse chuyển đến đây vào tháng 1 năm 2016, kho hàng và văn phòng giao dịch mới trong năm 2017 và 2018. Tổng diện tích là 2000 mét vuông.

Chi tiết